Reel C-9324

Reel C-9324

Case File # Name Page Range
# 1747 Yasukichi Oye 52-99
# 1748 Toyokichi Domae 100-157
# 1749 Yoshio Nitsui 158-279
# 1750 Umezo Morishita 280-400
# 1751 Toyonosuke Nakatani 401-426
# 1752 Shinsuke Shinya 427-450
# 1753 Takezo Hanazawa 451-496
# 1754 Satsuki Nagata 497-544
# 1755 Toku Hirose 545-620
# 1756 Shigeji Okada 621-675
# 1757 George Yoshioka 676-698
# 1758 Haruo Komori 699-893
# 1759 Rintaro Takahira 894-921
# 1760 Kazuo Iwamoto 922-972
# 1761 Hayao Hirota 973-1096
# 1762 Fukuzo Ooka 1097-1118
# 1763 Gorozaemon Yada 1119-1246
# 1764 Saichi Otani 1247-1347
# 1765 Masao Yatabe 1348-1407
# 1766 Hideo Yamada 1408-1422
# 1767 Toshi Kadonaga 1423-1431
# 1768 Shoichi Minamimaye 1432-1439
# 1769 Shoroku Uyeda 1440-1448
# 1770 Seiichi Morimoto 1449-1459
# 1771 Moto Inouye 1460-1491
# 1772 Haruko Kawaguchi 1492-1503
# 1773 Riki Yasuda 1504-1511
# 1774 Toshio Nishikawa 1512-1532
# 1775 Hiroshi Morito 1533-1539
# 1776 Henry Ide 1540-1550
# 1777 Toranosuke Sekine 1551-1559
# 1778 Hideo Matsushita 1560-1567
# 1780 Takao Nakazato 1568-1574
# 1781 Sadae Kawakami 1575-1582
# 1782 Haruko Odagaki 1583-1594
# 1783 Ted Kawai 1595-1602
# 1784 Eiji Kobayashi 1603-1612
# 1785 Tadahiro Komori 1613-1645
# 1786 Fujihiro Komori 1646-1703
# 1787 Shigeru Kawai 1704-1714
# 1788 Sakae Arikado 1715-1728
# 1789 Shimayo Sugimoto 1729-1742
# 1791 Harry Naganobu 1743-1751
# 1792 Frances Sakamoto 1752-1761
# 1793 Masao Hiraoka 1762-1860
# 1794 Mitsuyo Matsumura 1861-1870
# 1795 Kimiyo Hayakawa 1871-1884
# 1796 Shizue Imada 1885-1891
# 1797 Takino Kinoshita 1892-1899
# 1798 Yahei Takenaka 1900-1907
# 1799 Tome Yano 1908-1919
# 1800 Sumiko Hiraoka 1920-1928
# 1801 Hide Yoshikuni 1929-1939
# 1802 Toru Nishi 1940-1949
# 1803 Hiroshi Yoshiki 1950-1961
# 1804 Hideo Fujino 1962-1968
# 1805 Minoru Ito 1969-1975
# 1806 Sueo Suzuki 1976-1981
# 1807 Kazuhiko Oyama 1982-1992
# 1808 Masaharu Yamamoto 1993-2008
# 1810 Fred Shikatani 2009-2016
# 1811 Jack Shikatani 2017-2022
# 1812 Akinobu Tsuji 2023-2043

Metadata

Title

Reel C-9324
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.