Custodian Case Files: Reel C-9334

Custodian Case Files: Reel C-9334

Case File # Name Page Range
# 3205 Denkichi Machida 1-34
# 3206 Nobu Sato 35-43
# 3207 Higashi Sanzo 44-46
# 3208 Ayami Tasaka 47-53
# 3209 Yonezo Nishi 54-65
# 3210 Susumu Matsuba 66-71
# 3211 Umakichi Endo 72-79
# 3212 Toshiko Konishi 80-83
# 3213 Masatsugu Hasegawa 84-86
# 3214 Sadae Narukami 87-92
# 3216 Kikue Narukami 93-98
# 3217 Kichisaburo Iwasaka 99-104
# 3218 Masaharu Morishita 105-108
# 3220 Chiyoo Morishita 109-114
# 3221 Kitaro Fujioka 115-121
# 3222 Fumie Morishita 122-127
# 3223 Danjo Saruyama 128-133
# 3224 Masaski Miyashita 134-140
# 3225 Takeo Yamada 141-143
# 3226 Roy Miyashita 144-147
# 3227 Chotaro Aoyama 148-162
# 3228 Nobuko Miyashita 163-177
# 3229 Hideo Kimura 178-180
# 3230 Ardith Nakashima 181-184
# 3231 Sakutaro Ikegami 185-210
# 3232 Yoshio Nakashima 211-214
# 3233 Kazutaro Tatebe 215-281
# 3234 Toshikazu Nomura 282-323
# 3235 Kanekichi Matsumoto 324-334
# 3236 Tsume Chiba 335-340
# 3237 Masanori Matsumoto 341-344
# 3238 Rise Kitagawa 345-348
# 3239 Jimmy Harada 349-354
# 3240 Toshiko Kitagawa 355-358
# 3241 Tadashi Muromoto 359-372
# 3242 Naka Kitagawa 373-375
# 3243 Douglas Uchida 376-379
# 3244 Yoshiko Kitagawa 380-383
# 3245 Kakutaro Hashimoto 384-390
# 3246 Sumiye Kitagawa 391-393
# 3247 Giichi Matsubara 394-406
# 3248 Minoru Sawada 407-409
# 3249 Ichitaro Suzuki 410-421
# 3250 Tatsuo Kenno 422-424
# 3251 Eiichi Nakanishi 425-433
# 3252 Shizuo Akazawa 434-444
# 3253 Shingo Homma 445-447
# 3254 Mohiji Hayashi 448-452
# 3255 Kanzo Omoto 453-458
# 3256 Otokichi Suzuki 459-463
# 3257 Kumakichi Furukawa 464-466
# 3258 Shigeru Misumi 467-477
# 3259 Yujiro Muraki 478-499
# 3260 Kiyoshi Misumi 500-503
# 3261 Yoshio Hamade 504-515
# 3262 Takao Sawada 516-522
# 3263 Kaoru Takasaki 523-541
# 3264 Kameo Kawaguchi 542-549
# 3265 Kumeji Shimoda 550-621
# 3267 Yoshizo Watanabe 647-704
# 3268 Shigeko Eto 705-710
# 3269 Nakazo Ito 711-769
# 3270 Kame Nitta 770-774
# 3271 Torazo Iwasaki 775-888
# 3273 Masuo Mikado 895-943
# 3274 Harumi Nishimoto 944-948
# 3275 Morihei Murakami 949-1009
# 3276 Hamagi Nakamura 1010-1013
# 3277 Tsunetaro Murakami 1014-1098
# 3278 Sagoro Nakamura 1099-1104
# 3279 Hikotaro Numajiri 1105-1137
# 3280 Jinnosuke Shirai 1138-1142
# 3281 Kumanosuke Okano 1143-1213
# 3282 Tomi Nakamura 1214-1218
# 3283 Heitaro Nabata 1219-1287
# 3284 Sumi Nakamura 1288-1292
# 3285 Toshio Mori 1293-1352
# 3286 Akiko Kinoshita 1353-1356
# 3287 Takazo Watanabe 1357-1512
# 3288 Seiko Kinoshita 1513-1517
# 3289 Yaichi Fukui 1518-1559
# 3290 Yuu Takeda 1560-1564
# 3291 Minoru Akiyama 1565-1578
# 3292 Ruby Mimura 1579-1582
# 3293 Genya Ebata 1583-1728
# 3294 Toshino Mimura 1729-1732
# 3295 Unichiro Mototsune 1733-1831
# 3296 Thomas Mimura 1832-1839
# 3297 Ichitaro Tamaki 1840-1891
# 3298 Saku Morishita 1892-1896
# 3299 Susumu Kondo 1897-1908
# 3300 Tamae Yokoyama 1909-1914
# 3301 Teinosuke Saegusa 1915-1943
# 3302 George Takaoka 1944-1947
# 3303 Toyokumi Arikado 1948-2024

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9334
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.