Custodian Case Files: Reel C-9388

Custodian Case Files: Reel C-9388

Case File # Name Page Range
# 8984 Kahoru Takayesu 1-32
# 8985 George Uchiyama 33-207
# 8986 New Westminster Japanese Language School Society 208-293
# 8987 Fusako Yamamoto 294-316
# 8988 Tamotsu Yoshida 317-323
# 8989 Kichimatsu Hashimoto 324-327
# 8990 Tokiko Isozaki 328-331
# 8991 Mikiko Kanaya 332-335
# 8992 Shizue Kawaguchi 336-339
# 8993 Sachiko Kawaguchi 340-343
# 8994 Misuyo Kurushima 344-348
# 8995 Toyoo Mayeda 349-352
# 8996 Tamotsu Maeda 353-364
# 8997 Matsue Murata 365-432
# 8998 Tozo Nakai 433-441
# 8999 Teruo Nezumiya 442-450
# 9000 Suye Onoa 451-455
# 9001 Sumiye Otaguro 456-460
# 9002 Tsutomu Otaguro 461-464
# 9003 Chizuru Shigeta 465-482
# 9004 Harumi Ohashi 483-488
# 9005 Riyomon Tonogai 489-492
# 9006 Yaye Umemoto 493-503
# 9007 Shima Umemoto 504-512
# 9008 Akiko Wakabayashi 513-516
# 9009 Yoshiko Yamashita 517-521
# 9010 Matsu Furukawa 522-527
# 9011 Ryotaro Nakamura 528-651
# 9012 Hugo Yamamoto 652-663
# 9013 Sahichi Takenaka 664-670
# 9014 Nobuko Matsubayashi 671-673
# 9015 Chisato Watada 674-676
# 9016 Katsumi Takeyasu 677-679
# 9017 Manabu Nakashima 680-682
# 9018 Otoye Nakashima 683-685
# 9019 Tsuyo Kusano 686-691
# 9020 Harold Takeyasu 692-694
# 9021 Sachiko Jikemura 695-697
# 9022 Satsuki Jikemura 698-700
# 9023 Mizue Shimizu 701-704
# 9024 Tomiye Kadonaga 705-707
# 9025 Yoshie Ota 708-711
# 9026 Yoshie Nishimura 712-715
# 9027 Tanaka Tomojiro 716-768
# 9028 Misue Nishi 769-774
# 9029 Masa Ichii 775-777
# 9030 Tomekichi Kokuryo 778-783
# 9031 Matsu Tanaka 784-798
# 9032 Tei Tanaka 799-806
# 9033 Ichiko Kurita 807-809
# 9034 Tetsu Yasuura 810-812
# 9035 Tarokichi Akiyama 813-820
# 9036 Hiro Akiyama 821-825
# 9037 Kin Akiyama 826-830
# 9038 Sakae Aida 831-835
# 9040 Junjiro Doi 836-853
# 9041 Sataro Fujita 854-930
# 9042 Yoshigoro Hamade 931-982
# 9043 Motoharu Hattori 983-996
# 9044 Kaoru Ikeda 997-1057
# 9045 Masakiyo Inaba 1058-1071
# 9046 Yama Iwata 1072-1083
# 9047 Sadako Kamikawaji 1084-1089
# 9048 Mon Kaga 1090-1102
# 9049 Fumiko Kariya 1103-1110
# 9050 Hiroshi Kawaguchi 1111-1122
# 9051 Teruko Kitamura 1123-1127
# 9052 Yonekichi Kondo 1128-1141
# 9053 Akiyasu Masuhara 1142-1231
# 9054 Yehei Masuhara 1232-1236
# 9055 Kimiye Matsukudo 1237-1246
# 9056 Mikado Young Men's Society Koendan 1247-1258
# 9057 Haru Miyamoto 1259-1264
# 9058 Chizuko Miyamoto 1265-1269
# 9060 Alice Muraki 1270-1274
# 9061 Shizuko Muraki 1275-1314
# 9062 Shinichi Nakade 1315-1413
# 9063 Tsuruno Nakano 1414-1423
# 9064 Ayako Naruse 1424-1428
# 9065 Tadayoshi Naruse 1429-1486
# 9066 Kimi Nikaido 1487-1492
# 9067 Mitsujiro Noguchi 1493-1531
# 9068 Kinsaku Nonomura 1532-1544
# 9069 Masaichi Ohashi 1545-1554
# 9070 Fumie Sato 1555-1559
# 9071 Sumiye Ohori 1560-1564
# 9072 Seiho Oyama 1565-1606
# 9073 Tomizo Sakata 1607-1618
# 9074 Setsuko Seki 1619-1623
# 9075 Frances Shiosaki 1624-1631
# 9076 Mary Suzuki 1632-1636
# 9077 Kino Suzuki 1637-1643
# 9078 Mary Tanaka 1644-1648
# 9079 Masaru Takasaki 1649-1661
# 9080 Naka Yonezo 1662-1668
# 9081 Matsu Tanaka 1669-1898
# 9082 Aya Tokunaga 1899-1904
# 9083 Chiyo Tanaka 1905-1912
# 9084 Matsuye Ichiyen 1913-1916
# 9085 Hirokichi Yamanaka 1917-2057

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9388
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.