Custodian Case Files: Reel C-9389

Custodian Case Files: Reel C-9389

Case File # Name Page Range
# 9086 Iwao Yamamoto 159-263
# 9087 Tomiko Yamashita 264-268
# 9088 Nobuko Yamashita 269-274
# 9089 Teru Yamashita 275-279
# 9090 Motoye Yamazaki 280-315
# 9091 Toshio Yamasaki 316-385
# 9092 Toshi Yoneyama 386-391
# 9093 Aiko Masuhara 392-394
# 9094 Shizue Yoshino 395-403
# 9095 Hamayo Doi 404-406
# 9096 Taki Takenaka 407-409
# 9098 Lucille Furuya 410-415
# 9099 Kazue Hirashima 416-418
# 9100 Tsuchi Hirashima 419-421
# 9101 Shizuye Homma 422-424
# 9102 Takeo Hirashima 425-427
# 9103 Fujino Ikebuchi 428-435
# 9104 Fusae Ikebuchi 436-438
# 9105 Michiyo Ikeda 439-443
# 9106 Yoneko Kakutani 443-445
# 9107 Tora Kawaguchi 446-470
# 9108 Shin Kishiyama 471-474
# 9109 Haruko Kondo 483-486
# 9110 Tome Kondo 487-490
# 9111 Isae Koyanagi 491-494
# 9112 Isao Koyanagi 495-564
# 9113 Katsuyo Koyanagi 565-569
# 9114 Kishio Masuhara 570-578
# 9115 Atsuko Nagata 579-582
# 9116 Sumiye Mitsushio 583-586
# 9117 Ura Nagata 587-590
# 9118 Yuriko Nagata 591-594
# 9119 Yoshiko Nakatani 595-605
# 9120 Haruko Naruase 606-609
# 9121 Kimi Naruse 610-630
# 9122 Takako Nikaido 631-635
# 9123 Kyuhei Nishikawa 636-640
# 9124 Aiko Nishimura 641-644
# 9125 Fumiye Nishimura 645-650
# 9126 Kanshichi Nishimura 651-654
# 9127 Tomi Nishimura 655-660
# 9128 Shigeko Sakata 661-664
# 9129 Ichi Sakurada 665-668
# 9130 Eimatsu Seki 669-672
# 9131 Maki Sonoda 673-676
# 9132 Hatsue Sonoda 677-680
# 9133 Taiko Suzuki 681-684
# 9134 Albert Tamaki 685-688
# 9135 Masaye Tanaka 689-693
# 9136 Ai Tateishi 694-701
# 9137 Ichisaku Yamada 702-706
# 9138 Sukiye Yamada 707-711
# 9139 George Yamamura 712-718
# 9140 Misao Akase 719-767
# 9141 Miyoko Amano 768-771
# 9142 Aiko Chiba 772-775
# 9143 Kieko Chiba 776-779
# 9144 Hatsuji Fujinaga 780-785
# 9145 Shizuko Fune 786-795
# 9146 Gen Hama 796-813
# 9147 Kiyo Hashimoto 814-817
# 9148 Shigeo Harada 818-824
# 9149 Hisae Hayashi 825-829
# 9150 Takuichi Inouye 830-835
# 9151 Hina Inouye 836-839
# 9152 Otomatsu Inamoto 840-862
# 9153 James Inose 863-872
# 9154 Koko Kabayama 873-875
# 9155 Kotome Kobayashi 876-879
# 9156 Fusako Kojima 880-883
# 9157 Yukiko Kojima 884-887
# 9158 Shizuko Konishi 888-897
# 9159 Kuki Kono 898-903
# 9160 Takeo Machida 904-920
# 9161 Misao Maikawa 921-925
# 9162 Yoshiko Matsuba 926-931
# 9163 Shizuka Mitsui 932-935
# 9164 Masanao Mitsui 936-939
# 9165 Takayuki Mitsui 940-943
# 9166 Waka Muramatsu 944-949
# 9167 Kimiko Muramatsu 949-953
# 9168 Toshiko Muramatsu 954-958
# 9169 Margaret Nagata 959-963
# 9170 Hideko Nakao 964-969
# 9171 Haru Nakao 970-975
# 9172 Nami Nishimura 976-980
# 9173 Michiko Ogura 981-985
# 9174 Yae Ogura 986-992
# 9175 Mitsu Ohashi 993-997
# 9176 Yoshie Okahori 998-1005
# 9177 Morio Okahori 1007-1018
# 9179 Shigekazu Okuno 1019-1024
# 9180 Shigeo Omori 1025-1029
# 9181 Yei Sakai 1030-1034
# 9182 Oko Sakai 1035-1041
# 9183 Ayano Sakamoto 1042-1046
# 9184 Yasuyo Sekine 1047-1069
# 9185 Kimiko Shigeishi 1070-1082
# 9186 Emiko Shimoda 1083-1087
# 9187 Fuki Shimoda 1088-1093
# 9188 Kiyoko Shishido 1094-1098
# 9189 Shizue Shigeishi 1099-1103
# 9190 Asaye Sogawa 1104-1109
# 9191 Tsuruko Sumi 1110-1114
# 9192 Seiichiro Takahara 1115-1119
# 9193 Takashi Takeuchi 1120-1124
# 9194 Kakuta Tomiyama 1125-1129
# 9195 Sei Toyofuku 1130-1135
# 9196 Nobuko Tsubouchi 1136-1143
# 9197 Akiko Uyeno 1144-1148
# 9198 Mitsue Wakabayashi 1149-1155
# 9199 Yasue Wakabayashi 1156-1160
# 9200 Ayako Yamamoto 1161-1165
# 9201 Chika Yoshida 1166-1170
# 9202 Chizuye Yoshida 1171-1175
# 9203 Aiko Yoshimochi 1176-1182
# 9204 Toshiko Yoshimochi 1183-1189
# 9205 Fumiko Shimoda 1190-1200
# 9206 Kenzo Hama 1201-1215
# 9207 Kimiye Nakagawa 1216-1231
# 9208 Masajiro Nishida 1232-1339
# 9209 Matsuko Chiba 1340-1378
# 9210 Howe Sound Fisheries Company Limited 1379-1550
# 9211 Burrard Fish Company Limited 1551-1649
# 9212 Canadian Saltery Company Limited 1650-1803
# 9213 Teiichi Amano 1804-1969
# 9214 Hatsu Mori 1970-1998
# 9215 Takako Mitsui 1999-2038
# 9216 Nobuo Matsuba 2039-2185
# 9217 Senkichi Fukuyama 2186-2375
# 9218 Bungoro Maikawa 2376-2469
# 9219 Katsuyo Amano 2470-2519
# 9221 Margaret Inouye 2520-2526
# 9222 Chiye Kosaka 2527-2532
# 9223 Kimi Tabayashi 2533-2553
# 9224 Hanako Kosaka 2554-2560
# 9225 Ume Tsubouchi 2561-2569
# 9226 Sadajiro Oyama 2570-2580
# 9227 Tadashi Fujimoto 2581-2586
# 9228 Masao Iida 2587-2592
# 9229 Matsue Tamemoto 2593-2598
# 9230 Mari Kitamura 2599-2620
# 9231 Toshiko Kosaka 2621-2626
# 9232 Hisa Kosaka 2627-2631
# 9233 Fumi Nishihara 2632-2638
# 9234 Hajime Kagetsu 2639-2648

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9389
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.