Reel C-9330

Reel C-9330

Case File # Name Page Range
# 2526 Sadao Takamatsu 1-14
# 2527 Kikue Oda 15-22
# 2528 Tetsu Takamatsu 23-30
# 2529 Tome Hama 31-35
# 2530 Asataro Takasaki 36-45
# 2531 Yoshiko Kawano 46-49
# 2532 Takeo Takata 50-57
# 2533 Tamino Kojima 58-60
# 2534 Yosouyemon Takata 61-78
# 2535 Kiri Shinde 79-83
# 2536 Fumi Takeda 84-91
# 2537 Yoshimatsu Shinde 92-98
# 2538 Yoshizo Takeuchi 99-113
# 2539 Kazuo Yamamoto 114-118
# 2540 Kiyoto Takeshita 119-130
# 2542 Eizo Kamitakahara 131-180
# 2543 Shikazo Osato 181-230
# 2544 Kakuta Tomiyama 231-238
# 2545 Masako Kobuke 239-242
# 2546 Tame Yamada 243-245
# 2547 Emiko Tokuda 246-249
# 2548 Shizue Hashimoto 250-254
# 2549 Masaru Okamura 255-263
# 2550 Tamaye Maekawa 264-275
# 2551 Eda Nishi 276-279
# 2552 Kikue Ida 280-285
# 2553 Ayako Ura 286-291
# 2554 Takako Tsujimura 292-295
# 2555 Hisa Kato 296-299
# 2556 Toshie Uyemoto 300-305
# 2557 Mitsuo Minemoto 306-310
# 2558 Fujie Hizaka 311-317
# 2559 Ayako Sasaki 318-322
# 2560 Shigeko Uyesugi 323-333
# 2561 Natsu Sasaki 334-337
# 2562 Kikuye Yamada 338-341
# 2563 Hiroshi Hashimoto 342-345
# 2564 Ethel Kawasaki 346-349
# 2565 Masaaki Koga 350-356
# 2566 Taka Kawasaki 357-361
# 2567 Mon Koga 362-365
# 2568 Mitsuay Shikatani 366-369
# 2569 Sadao Shimizu 370-374
# 2570 Yuriko Shikatani 375-378
# 2571 Thelma Koga 379-382
# 2572 Yoshiko Kubo 383-391
# 2573 Kisa Shimizu 392-395
# 2574 Yoshie Ohashi 396-399
# 2575 Tatsu Takatsu 400-403
# 2577 Rosa Takatsu 404-407
# 2578 Hatsu Shimozawa 408-418
# 2579 Kojiro Takatsu 419-422
# 2580 Hatsue Shikatani 423-428
# 2581 Shigeo Sakiyama 429-432
# 2582 Miyoko Sakiyama 433-436
# 2584 Tsuru Nitsui 437-440
# 2585 Akira Sakiyama 441-444
# 2586 Masano Yamada 445-449
# 2587 Minoru Sakiyama 450-455
# 2588 Ritsue Nakatsui 456-460
# 2589 Sumi Namba 461-464
# 2590 Masaye Yoshida 465-480
# 2591 Amy Mitani 481-484
# 2592 Yoshino Suzuki 485-497
# 2593 Sada Inouye 498-501
# 2594 Suyeno Kawaguchi 502-504
# 2595 Masako Inouye 505-508
# 2596 Chiyo Tanino 509-516
# 2597 Tose Watanabe 517-519
# 2598 Taneko Miyake 520-522
# 2599 Aiko Okano 523-526
# 2600 Isa Domae 527-535
# 2601 Fuku Onagi 536-539
# 2602 Hideko Domae 540-542
# 2603 Toyo Mitani 543-546
# 2604 Toyo Morishita 547-551
# 2605 Haruko Mitani 552-556
# 2606 Yoshiko Yamada 557-560
# 2607 Mitsuye Mitani 561-564
# 2608 Emiko Nishibata 565-567
# 2609 Koto Shimizu 568-571
# 2610 Shizuko Katayama 572-575
# 2611 Haruyo Suyehiro 576-579
# 2612 Shizuko Kubo 580-584
# 2613 Fushi Goto 585-588
# 2614 Yeitaro Kawano 589-593
# 2615 Hideko Endo 594-601
# 2616 Suyeo Kawano 602-605
# 2617 Sue Fujita 606-609
# 2618 Kise Hiraoka 610-613
# 2619 Michiko Tomita 614-619
# 2620 Hanayo Suguro 620-625
# 2621 Riku Ariza 626-631
# 2622 Kimi Igarashi 632-637
# 2623 Masae Osato 638-643
# 2624 Chizuko Kimoto 643-646
# 2625 Mitsuo Matsuo 647-653
# 2626 Yemi Sakauye 654-657
# 2627 Yasutoshi Matsuo 658-664
# 2628 Kusue Nakagawa 664-667
# 2629 Yasuo Matsuo 668-672
# 2630 Fusako Takeuchi 673-679
# 2631 Tazuko Hamada 680-683
# 2632 Kusuye Mori 684-692
# 2633 Shigeru Matsuo 693-710
# 2634 Taeko Kimoto 711-717
# 2635 Harue Yamamoto 718-722
# 2636 Mary Madokoro 723-726
# 2637 Kakube Noda 727-735
# 2638 Tsui Takeshita 736-772
# 2639 Yutaka Tamoto 773-779
# 2640 Yasuyuki Taketa 780-794
# 2641 Ren Ishida 795-798
# 2642 Wataru Takezawa 799-806
# 2643 Masa Hayashi 807-811
# 2644 Taira Takizawa 812-820
# 2645 Shigeji Shiozaki 821-840
# 2646 Naoharu Tamura 841-853
# 2647 Chiyoe Nishi 854-856
# 2648 Eisuke Tanaka 857-868
# 2649 Suyetaro Mori 869-875
# 2650 Hiroshi Tanaka 876-880
# 2651 Michiko Mori 881-885
# 2652 Hyakutaro Tanaka 886-981
# 2653 Iwa Izumi 982-988
# 2654 Iwakichi Tanaka 989-1005
# 2655 Tsune Mori 1006-1010
# 2656 Masuye Tanaka 1011-1017
# 2657 Metsuko Shigehiro 1018-1021
# 2658 Tetsuya Tanaka 1022-1030
# 2659 Masaji Takaoka 1031-1034
# 2660 Natsuko Kumagi 1035-1039
# 2661 Tsuya Kadoyama 1040-1043
# 2662 Yonekichi Tanaka 1044-1070
# 2663 Umeno Kadoyama 1071-1074
# 2664 Yoshio Tanaka 1075-1083
# 2665 Asa Fukami 1084-1087
# 2666 Shozo Tani 1088-1105
# 2667 Marie Fukami 1106-1108
# 2668 Jusaburo Taniguchi 1109-1131
# 2669 Kimiye Ogawa 1132-1135
# 2670 Tameyo Tani 1135-1145
# 2671 Katsuyoshi Fujimagari 1145-1149
# 2672 Iyoko Maede 1150-1665
# 2674 Haruo Hikida 1166-1170
# 2675 George Hamagishi 1171-1175
# 2677 Masao Adachi 1176-1180
# 2678 Tae Uchimura 1181-1186
# 2679 Masato Yonekura 1187-1191
# 2680 Hideo Maikawa 1192-1200
# 2681 Genhachiro Sakamoto 1201-1204
# 2683 Minoru Uchida 1205-1215
# 2684 Fumiko Koyanagi 1216-1219
# 2685 Kazuyoshi Inouye 1220-1231
# 2686 Masakazu Nishimura 1232-1240
# 2687 Tsutomu Kai 1241-1244
# 2689 Hyaku Tashiro 1245-1267
# 2690 Mitsuo Tsuchiya 1268-1273
# 2691 Haru Moriyama 1274-1278
# 2692 Teruo Okinobu 1279-1283
# 2693 Momoyo Moriyama 1284-1287
# 2694 Hifumi Tsuchiya 1288-1291
# 2695 Fumiko Moriyama 1292-1298
# 2696 Hisashi Kaneda 1299-1301
# 2697 Kimiko Kato 1302-1305
# 2698 Mitsuyoshi Tanizawa 1306-1309
# 2699 Ai Kato 1310-1313
# 2700 Yoichi Ito 1314-1317
# 2701 Imaji Yamamoto 1318-1321
# 2702 Kiyoshi Kobayashi 1322-1325
# 2703 Tokiye Morita 1326-1329
# 2704 Joe Miyashita 1330-1344
# 2705 Shizu Saito 1345-1354
# 2706 Kiyoshi Kaneda 1355-1357
# 2707 Kazuko Shigehiro 1358-1361
# 2708 Hikosaku Nishimura 1362-1370
# 2709 Nobuko Hattori 1371-1374
# 2710 Yoshinori Uyeda 1375-1383
# 2711 Yoshio Hattori 1384-1387
# 2712 Yoshikazu Nishizeki 1388-1391
# 2713 Haruo Hattori 1392-1397
# 2714 Eiichi Yamada 1398-1425
# 2715 Haruye Hattori 1426-1429
# 2716 Shujo Shimizu 1430-1432
# 2717 Sakio Hattori 1433-1437
# 2719 Kyoko Nishiyama 1438-1441
# 2720 Yoshio Shimano 1442-1456
# 2721 Kiku Nishiyama 1457-1461
# 2722 Yoshio Shiraishi 1462-1471
# 2723 Hisako Yahiro 1472-1477
# 2724 Sakae Matsumoto 1478-1482
# 2725 John Yahiro 1483-1490
# 2726 Lawrence Kondo 1491-1497
# 2727 Masuo Yahiro 1498-1516
# 2728 Minoru Matsumoto 1517-1519
# 2729 Robert Yahiro 1520-1529
# 2730 Shizuo Takahashi 1530-1532
# 2731 Francis Yahiro 1533-1535
# 2732 Hiroshi Hira 1536-1543
# 2733 Fumiko Inaba 1544-1546
# 2735 Kiwa Shimomura 1547-1550
# 2736 Kanao Asada 1551-1553
# 2737 Kazuko Shimomura 1554-1556
# 2739 Tadashi Saito 1557-1562
# 2740 Harry Sumi 1563-1566
# 2741 Sakiko Hattori 1567-1569
# 2742 Ken Watanabe 1570-1580
# 2743 Yasu Tashiro 1581-1584
# 2745 Nao Tamaki 1585-1591
# 2746 Tota Tsuji 1592-1595
# 2747 Osamu Tamaki 1595-1600
# 2748 Hiroshi Isoshima 1601-1604
# 2749 Mamoru Shimane 1605-1611
# 2750 Masayuki Isoshima 1612-1615
# 2751 Matsue Nakai 1616-1665
# 2752 Masao Kawase 1666-1670
# 2753 Tokunaga Nakai 1671-1680
# 2754 Shohei Sumi 1681-1686
# 2755 Fuko Koshiba 1687-1695
# 2757 Hiroshi Mitani 1695-1719
# 2758 Kazuo Kenno 1720-1722
# 2759 Shiro Koga 1723-1789
# 2760 Asano Hamaura 1790-1793
# 2761 Yoshiya Fujita 1794-1863
# 2762 Sumio Kojima 1864-1866
# 2763 Enji Ariza 1867-1979
# 2765 Yoshie Murakami 1980-1991
# 2766 Kane Nitsui 1992-1994
# 2767 Nayoko Yamasakai 1995-2002
# 2768 Sumiko Mizuyabu 2003-2005
# 2769 Mitsuko Yamasaki 2006-2012
# 2770 Shizue Oura 2013-2016
# 2771 Miyoko Yamasaki 2017-2022
# 2772 Shizuko Nitsui 2023-2026
# 2773 Masajiro Ohara 2027-2042
# 2774 Michiko Maruno 2043-2047
# 2775 Yoshiko Matsushita 2048-2053
# 2776 Shizu Samejima 2054-2058
# 2777 Josuke Tamemoto 2059-2074
# 2778 Haru Yamamoto 2075-2093

Metadata

Title

Reel C-9330
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.